X-Ray Cihazları

    Dalgaboyu dispersif ve enerji dispersif XRF sistemleri esneklik, basitlik, güvenilirlik ve doğruluk için dizayn edilmiştir. Entegre edilmiş XRF/XRD sistemleri hızlı, esnek elementel XRF analizi ve entegre edilmiş faz analizi, proses kontrolu uygulamaları içindir. XRD Toz difraktometreleri ise faz ve kristalografik analiz için kullanılır.