ARL™ 3460 Optical Emission Spectrometer

    Metallerin ve metallerin alaşımlarının kesin kompozisyonlarının bilinemediği veya kontrol edilemediği durumlarda kurumlar için üretim maliyetleri ve normlara uygunluk konularında büyük riskler söz konusu olur. Thermo Scientific™ ARL™ 3460> , eser seviyelerden yüzde konsantrasyon seviyelerine kadar, metalürjik olarak istenen elementler ile alaşım elementlerinin tespit ve tayininden, istenmeyen elementlerin takibine kadar geniş bir yelpazede elementel analiz ihtiyaçlarına tam, güvenilir kimyasal analiz imkanı sağlayan, dökme demir, çelik, alüminyum ve alaşımları ile diğer demir-dışı metaller ve alaşımları sanayileri ve bu sektöre hizmet veren laboratuvarlar için ideal bir optik emisyon spektrometre cihazıdır.

    Müşterilerin üretimlerine spesifik ihtiyaçlara göre İsviçre –fabrika’da konfigüre ve kalibre edilen ARL™ 3460, çeliklerde Azot ve Oksijen veya bakırda oksijen analizlerinde rutin olarak kullanılan, çok güçlü metal analiz cihazdır.

Kararlılık, doğruluk, hassasiyet ve düşük tayin limitleri;
Dayanıklılık ve güvenilirlik;
Esnek ve güçlü Thermo Scientific™ OXSAS™ Analitik Yazılım;
Key to Metals veritabanı;
Basit, “tek tuşla” rutin analiz ve tam takip edilebilirlik;
Geçmiş analizleri ekrana geri çağırarak mukayese imkanı;