ARL™ SMS-2000 Automation for OES

    Optik Emisyon Spektrometreler için tasarlanmış bulunan ARL™ SMS-2000 sistemi hem üretimde çok düşük maliyetle önemli bir artış imkanı hem de insan faktörünü en aza düşürme olanağı sağlar. Gerek ARL™ 4460, gerek ARL™ 3460 Metal Analiz cihazlarına entegre olmak üzere tasarlanmış bulunan sistem gerek PMT gerekse CCD bazlı spektrometreler ile en üst düzeyde üretim artışları sağlamakla birlikte üretim verimliliği ve 7/24 gözetimsiz operasyon sağlayar.

Hem pnömatik hatlarla numune transfer sistemleri hem numune dağıtım sistemleri ile teçhiz edilmiş, tam otomasyona sahip laboratuvarlar kolay entegre edilecek şekilde taşarlanmıştır.
İsviçre fabrika konfigürasyonu ve özel tasarımı;
Daha süratli analiz sonuçları temini;
Otomatik numune hazırlama sistemleri ile donatıldığında çok daha fazla sayıda analiz elde etme imkanı;
Otomatik prosesi engellemeden farklı, ek işlemler yapabilme imkanı;
İstenildiğinde veya gerektiğinide tüm sistemin bir konteyner ( QuantoShelter ) içine alınabilmesi ile üretimin en iç noktalarına çalıştırılabilmesi olanağı;
Kontrol numunelerinin düzenli analizi ve sonuçların istatiksel değerlendirme teknikleri ( SPC ) ile değerlendirilmesi sayesinde olabilecek anomalilerin tespiti;
Sistemin, kullanıcı müdahalesi olmaksızın, kendisi tarafından gerektiğinde gerçekleştirilen otomatik standardizasyonu;
Sistemin analitik performanslarının sürekli olarak kaydı ve kontrol tabloları formatında (SPC-Full opsiyonu) geri çağırılabilmesi özelliği;
ARL™ SMS-2000 standart numune tablası 45 değişik çaplı silindir ve/veya konik setting-up numunesi, kontrol numunesi ve tip standardizasyonu numuleri kapasitesi ile teçhiz edilebilmektedir.
Demir-Çelik sanayi ve metaller üretimi için özellikle tavsiye edilen sistem !