Thermo Fisher Scientific™ ARL™ OPTIM’X WDXRF Spektrometre

    İletken veya iletken olmayan her türlü bilinmeyen numunelerin çetin malzeme analiz ihtiyaçlarının kalitatif ve kantitatif karakterizasyonu için… Thermo Scientific™ ARL™ OPTIM’X, hem katı, hem sıvı numunelerin elementel analizi için en kullanışlı yöntemlerden biri olan WDXRF ( Dalga-boyu Dispersif X-Işını Flouresans ) spektrometresinden bekleyebileceğiniz tüm avatajları size sunmaktadır. Sistem özellikle petrol sanayinde, çimento sanayinde, cüruf analizlerinde veya analitik laboratuarlarda ihtiyaç duyulabilecek çok amaçlı ihtiyaçlar için ihtiyaç özel olarak önceden konfigüre edilmiş bulunan dört analitik paket ile sunulmaktadır.

    ARL OPTIM’X WDXRF Spektrometre, geniş ve değişik çeşitlilikteki numunelerde karbon’dan uranyum’a kadar elementleri büyük bir doğruluk, hassasiyet ve güvenilirlikle analiz eder. WDXRF basitliği, esnekliği, cazip fiyatı ve güvenilirliği gibi özellikleri sayesinde analitik laboratuvarlar için standart bir test metodudur (örneğin ISO ve ASTM normları için). Analiz başına maliyet açısından geleneksel yaş kimya ve diğer spektroskopik analiz metotlarından çok daha avantajlıdır.