ARL™ iSpark 8880 Spectrometer

PMT/CDD, Çifte optik sistem;
Tek metal bazlı veya çok metal bazlı konfigürasyon;
Metal dışı inklüzyonların ultra-hızlı, on-line analizi ve kantitatif ebad tayini;
Spektral inceleme, araştırma;
Geleceğe dönük ihtiyaçlara cevap verebilecek esneklik;
Metal geri kazanım sanayi, laborauvarlar ve en yüksek analitik performanslardan feragat etmeden analitik esneklik isteyen üreticiler için ideal seçim;