ARL™ iSpark 8860 Spectrometer

PMT optik sistem;
Tek metal bazlı veya çok metal bazlı konfigürasyon;
Eser element analizinde emsalsiz analitik performans
Metal dışı inklüzyonların ultra-hızlı, on-line analizi ve kantitatif ebad tayini;
Metal üretimi ve metal rafinasyonu için en çok talep gören OES modeli;